GIÁ GẠCH KHÔNG NUNG HIỆN NAY BAO NHIÊU?201208083007 gach khong nung

Sản phẩm gạch không nung

 

BÁO GIÁ SẢN PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG

                                                                                                 

I.         SẢN PHẨM VÀ GIÁ CẢ 

STT

Sản PhẩmHình ảnhTrọng lượng
(Kg/viên)
Đơn giá
(VND/viên)

Gạch đặc: Xây chèn cổ trần, xây tường chịu lực, xây chèn tường, chèn cửa…
 
01Gạch đặc TC-BR11
(200 x 95 x 60)
2,2 kg1.360
02Gạch đặc TC-BR12
(210 x 100 x 60)
2,4 kg1.490
03Gạch đặc TC – BR15
(220 x 105 x 60)
2,65 kg1.670

Gạch rỗng 2 thành vách, 3 lỗ, cao 190mm -          Xây tường bao ngoài, chia căn hộ, ngăn phòng;
-          Trọng lượng viên nhẹ, giảm tải trọng công trình, thi công nhanh;
-          Cách âm, cách nhiệt tốt;

 
04Gạch rỗng TC-BL100/2V
(400 x 100 x 190)
10 kg8.100
05Gạch rỗng TC-BL150/2V
(400 x 150 x 190)
14 kg9.900
06Gạch rỗng TC-BL200/2V
(400 x 200 x 190)
18 kg13.600

Gạch rỗng 3 thành vách, 4 lỗ, cao 190mm 

-          Xây tường bao ngoài, chia căn hộ, ngăn phòng;
-          Trọng lượng viên nhẹ, giảm tải trọng công trình, thi công nhanh;
-          Cách âm, cách nhiệt tốt;

07Gạch rỗng TC - BL 150/19
(390 x 150 x 190)
16 kg11.200

 Gạch rỗng 3 thành vách, 4 lỗ, cao 120mm-          Xây tường bao ngoài, chia căn hộ, ngăn phòng;
-          Thi công điện nước thuận lợi, an toàn
-          Tường rộng 100, 140, 150, 170 tăng diện tích thông thủy căn phòng;
-          Cách âm, cách nhiệt tổt;
 
08Gạch rỗng TC-BL100/12
 (390 x 100 x 120)
7.5 kg 5.570
09Gạch rỗng TC-BL140/12
 (390 x 140 x 120)
9 kg7.050
10Gạch rỗng TC-BL150/12
 (390 x 150 x 120)
9.5 kg7.450
11Gạch rỗng TC-BL170/12
(390 x 170 x 120)
11.5 kg8.900
12Gạch rỗng TC - BL 200/12
(390 x 200 x 120)
12 kg9.900
Gạch rỗng 3 thành vách, 4 lỗ, cao 130mm

-          Xây tường bao ngoài, chia căn hộ, ngăn phòng;
-          Thi công điện nước thuận lợi, an toàn
-          Tường rộng 100, 140, 150, 170 tăng diện tích thông thủy căn phòng;
-          Cách âm, cách nhiệt tổt;
13Gạch rỗng TC-BL100/13
 (390 x 100 x 130)
8 kg5.850
14Gạch rỗng TC-BL140/13
 (390 x 140 x 130)
9.5 kg7.450
15Gạch rỗng TC-BL150/13
 (390 x 150 x 130)
10 kg7.800
16Gạch rỗng TC-BL170/13
(390 x 170 x 130)
12 kg9.350
17Gạch rỗng TC - BL 200/13
(390 x 200 x 130)
12.5 kg10.400

Gạch không nung

 

Phương thức thanh toán

Chia sẻ: