HÀ NỘI RÀ SOÁT SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH


HÀ NỘI RÀ SOÁT SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH

  Hà Nội rà soát sử dụng gạch không nung trong các công trình

  Sở Xây dựng Hà Nội vừa có ý kiến đề nghị các địa phương, doanh nghiệp rà soát việc sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

  Sở Xây dựng cho biết, theo chương trình phát triển gạch không nung của Chính phủ, các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước bắt buộc phải sử dụng gạch không nung theo lộ trình. Cụ thể, tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 100% gạch không nung. Các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung, sau năm 2015 phải sử dụng 100%. Với công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn, phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiếu 50% gạch không nung loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây. Vì vậy, cuối tháng 6/2010, UBND thành phố đã ban hành chỉ thị tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn thành phố Hà Nội và triển khai thực hiện chương trình phát triểngạch không nung của Chính phủ.

  Để thực hiện có hiệu quả quy định về việc sử dụng gạch xây không nung trong các công trình xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương, cùng với tổ chức công tác tuyên truyền, cần kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm theo quy định. Với đơn vị tư vấn, khi thiết kế các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách, công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên dứt khoát nghiên cứu áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan để sử dụng các loạigạch không nung nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Còn doanh nghiệp xây dựng, nghiên cứu áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan để sử dụng các loại gạch không nung trong các công trình sử dụng vốn ngân sách, công trình từ 9 tầng trở lên thuộc các dự án được giao làm chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế.

  Phương thức thanh toán

  Chia sẻ: